گــذشته

گـذشته،یـه زخم پیر و کهنه ست خوب نمی شه

تـو ابـرها یـه ابـر گـریـه سـاز دور نمی شــه

یــه مـرغ جلده که هــیچ وقت نمیـره

یــه دشـت خشـک ،کـه با اشــک جـون مــی گیره

یــه زنجیره ،یـه بنده ،یـه دیوار بلند

گـذشته جنس کـوهه، مثل سنگه

چـه سـخته، چـه سـخته

گـذشتن از تـو دیوار گــذشته

یــه خـواب رسـیدن بـه فردای که پشـت اون نشسته

گــذشته، تـو فریــاد تـموم گــریه هامی

یـــه عــمره، تــو بیـداریه تلخ قصه هامی

تـــو شـب هـامو بـه بیزاری کـشوندی

تــو خورشید یـه بـی خواب سوزوندی

تــوآزاری تــو دردی یه  دیوار بلــندی

گـــذشته جنس کـوهی مثل سـنگی

چـی می شد ،چـی می شـد

تـموم لـــحظه های مـن کـه می رن

بــمیرن ،بــمیرن

کـه امـــروز مـنو از مـن نـــگیرن

 

پ.ن: کاش نمی ترسیدیم کاش امروز را بخاطرفردا نمی سوزندیم  ....

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 47 بازدید