ای خدا ، تو هم ؟؟؟؟؟

لعنت به  من که فکر می کردم ادمک ها هم ادم اند .

فکر می کردم اگر  مترسک اینجاست ،چشم به راه کسی ست ...

آهای پیر مرد ...

گذشت ان روز ها که سیاهی مظهر یک رنگی بود ...

این روز ها کلاغ ها همه زاغی شده اند ..

نا رفیقان همه ساقی شدند

خدا هم این روز ها بازیگرست

هر چند که سخت است باورش ،

این روز ها ....

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 28 بازدید