ای آدمک ها

شمای که غرق در هوس های خود هستید .شمای که هنگام راه رفتن  چنان سم های خود را با غرور بر زمین می کوبید که انگار صاحب دنیا هستید. شما که خدا را بنده نیستید به هوس بازی  هایتان برسید به خود  پرستی هاتان.

بریزید به پاشید جهان را با نفس ها تان به کثافت بکشید.شب تا بامداد عشق بازی کنید  و نفس ها متعفن همدیگر را بشمارید.

لیکن تنها ،فقط یک بار ، برای یک بار هم که شده  نفس خفه شده بیچاره ای را دریابید. دلت فقط یک بار به حال اشک کودکی که ضجه می زند و مادر فقیرش آن را کشان ،کشان از روبروی  اسباب بازی  فروشی  دور می کند بلرزد فقط یک بار...

هیچ از تو که فکر می کنی صاحب دنیا هستی  کم نمی شود . تو که انقدر گستاخی  که حتی خود را مالک خدا می دانی  فقط یک بار  این جشن را با دیگری قسمت کن فقط یک بار...... 

پ.ن: بعضی انقدر گستاخ هستند که نمی گذارند کسی دیگر در مورد خدا نظر متفاوت با افکار  پوسیده آنها بدهد یا با ناسزا نظر می دهند و هر چه به فکرشان  بیاید می گوید  همان فکری که در او خدایشان را نگه می دارند. و یا  انکه دستت می رسد کاری بکن (ف ی ل ت ر)  می کنند تا  خفه شوی و اگر خفه نشدی  روش ها  دیگر هم هست .

انگار که نه انگار خدا  خودش به انسان  زبان و فکر آزاد داد تا خودش بوجود خدا پی ببرد و آن را بیان کند شاید خدای ناکرد زبانم لال  اینان از خدا دانا تر و توانا تر هستند و یا حداقل فکر می کنند  هستند...

 پ.ن اخر:  نوروزتان خجسته باد و فرخنده....

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 22 بازدید