# داریوش_تنها

سخت می توان فهمید ....

                 من امشب تنها از تو می نویسم...نسیم سرد شبانه               نجوای عاشقانه تو را برای من زمزمه می کند...                     در ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 33 بازدید