# داریوش_تنها

کفتر مرده!!!

آدم مـرده کـه بیــدار کـردن نـداره                                     کـفتر کـشته کـه پـروندن نـداره          گلی کـه ایـن هـمه خــــار داره ،دیــگه نوازش کـردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 36 بازدید

و انسانی ...

و به انســـانی کـه هـمه چــیزش گند اســت                                                     و هــمه حـــرفـش رنــج اســـت                           نبــــایـد حتــــی خـــــنـدیــد....                  کـه مــبادا گـــنـدابـش بـگــــیرد ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 29 بازدید