پنجره

مـــــن که بـــاور نـــــدارم  

                         اون هـمه خاطــــره مــــرد

عــــاشـــــق آســــمـون هـا 

                        پـشــــت یــک پـنجـره مــــرد

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 27 بازدید