تازیانه

راهزنی بزرگ ان زمان که گردن راهزنان دیگر  را می شکند.قصد برقراری ارامش و اجرای عدالت را ندارد.

این کار تنها تازیانه ای است بر صورت عابران رهگذر تا یاد شان باشد اینجا تنها قلمرو اوست....

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 21 بازدید