جوانه ها در راه اند ....

من جوانه نیستم درخت پیر خمیده و خشکیده ای هستم
کنار دریایی از اب شور...
زود خواهم مرد
ولی...
من چه مرده باشم، چه نباشم همیشه هستم و زنده خواهم ماند
فکر من جاودانه هست
چون جوانه ها از زیر اسفالت ها بیرون خواهند امد

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 52 بازدید