سخت می توان فهمید ....

                 من امشب تنها از تو می نویسم...
نسیم سرد شبانه
               نجوای عاشقانه تو را برای من زمزمه می کند...
                     در آن هنگام که سرمای تنهایی مرا گرفته سخت در آغوش
سخت می توان فهمید ازآن زمزمه های شبانه..
                    که تو عاشق من هستی 

                        یا عاشق زمزمه کردن دوستت دارم در مقابل باد...

سخت می توان فهمید که صدای آن بوسه های گرم

                                            از بهر من است...

یا که شاید صدای بوسه های داغ تو بر تن دیگریست...

که نسیم آن را شبانه ز خلوتگاه تو دزدیدست...

                     سخت می توان فهمید...

 

/ 0 نظر / 34 بازدید