همیشه یادت باشد

هیچ کشاورزی با داس گندم را هرس نمی کند...

ولی هرزه علف ها احتیاجی به هرس کردن ندارند....

حق را هیچ کس به تو نمی دهد حق گرفتنی است...

اما همشه یادت باشد شمشیر در نیام با چوب دستی فرقی ندارد....

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 26 بازدید