این حال ....

واژه ها در میان فکر هایم می رقصداند ...

به میانشان که می روم همه می گریزند

پس ، سکوت می کنم

هیچ کس حالم را نمی فهمد حتی او ...

پ.ن: پایان هر چیز آغاز چیز دیگر است ....

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 28 بازدید