و انسانی ...

و به انســـانی کـه هـمه چــیزش گند اســت

                                                    و هــمه حـــرفـش رنــج اســـت

                          نبــــایـد حتــــی خـــــنـدیــد....

                 کـه مــبادا گـــنـدابـش بـگــــیرد دامــن را

                 کـه مــبادا حرف هـایـش بیــــازارد آدم را

و با انســانی کـه هــمه چــیزش دردســت

                                                 و هـــمه وقــتـش تنـــهایســــت

                       حتـی نبـاید مـانـد، یک دم را ...

               کـه مـــبادا بر هـــــم زنــــد آرامـــــش آدم را

               کـه مـــبادا تنـــهای اش پر کـند وقــت ادم را

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 33 بازدید