امروز امدم...

هنوز پایمان را به این دنیا نگذاشته بودیم که نخستین کتک زندگیمان را نوش جان کردیم تا بتوانیم نخستین و درد اور ترین نفس زندگیمان را بکشیم.

تا خوب درک کنیم  که پایمان را روی کدام دنیا گذاشتیم....

از خاک به خاک

از قفس تا قفس

ما تنها مسافر چند زمانی در این دنیا هستیم.

یک روز با فریاد می ایم

و روز دیگر بی صدا خواهیم رفت

و کس یادش نخواهد ماند که ما هم بوده ایم .....

با نفس شروع می کنیم و با نفس تمامش می کنیم

...................................

پ.ن:وقتی می بینم برای 100 تک تومانی همدیگر را می دریم به داشتن شعور خودمان شک می کنم به راستی که احمق ترین ملت دنیا هستیم به روی دریایی از ثروت خوابیده ایم  ......

جماعت همیشه خوابیم ....

تا حالا با خودت فکر کردی  با 3 هزار میلیارد تومان ناچیز چه چیز های می شه خرید . انتظاری دارم ها فکر ؟؟؟؟

نمی خواد خودت خسته کنی  بزار فابریک بمونه نیشخندبرو اینجا شاید بدونی چی می شه باش خرید

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 29 بازدید