پست ثابت

آن کس که محکم بر صورتت می کوبد انگونه که جای انگشتانش بروی صورتت  سرخ می ماند.از انکس که آرام نوازشت می کند و با بوسه های گرمش خوابت می کند. تو را بیشتر دوست دارد.

در این یخبندان اندیشه تنها مرگ انتطار خفتگان را می کشد....

                                                      .................

 آنکه ظاهر چیزی را نمی بیند همیشه بهترین چیز ها را به دست می اورد چرا که هرگز صیاد مروارید فریب ظاهر سخت وبی روح صدف را نمی خورد....

                                     ......................................................

   این پست برای همیشه ثابت است

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 61 بازدید