زمستون


زمستون، تن عریون باغچه چون بیابون

درختا ،با پا های برهته زیر بارون

نمی دونی تو که عاشق نبودی

چه سخت مرگ گل برای گلدون

گل و گلدون چه شب ها

نشستن بی بهانه

 واسه هم قصه گفتن عاشقانه

چه تلخه ،چه تلخه

باید تنها بمونه قلب گلدون

مث من که بی تو

نشستم زیر بارون زمستون

زمستون ،برای تو قشنگ پشت شیشه

بهار،زمستونها برای تو همیشه

تو مثل من زمستونی نداری

که باشه لحظه چشم انتظاری

گلدون خالی ندیدی،نشسته زیر بارون ،گلهای کاغذی داری تو گلدون

تو عاشق نبودی ببینی تلخ روز های جدای

چه سخت، چه سخت، بشینم بی تو با چشمای گریون

 

 اینم اهنگ  زمستون (دانلود) به یاد افشین مقدم... روحش شاد ...

پ.ن: پس ان شالگردن برای این زمستانت بود ....

سلامت را نمی خواهند پاسخ گفت

                                            سر ها در گریبان است

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 104 بازدید