این خیانت است

 وقتی باعبان نشسته است و علف های هرزه همه جا را گرفته اند و دیگر جای برای رشد گل سرخ نیست ، تنها باغبان است که در حق گل سرخ جنایت کرده است علف ها ذاتشان همین است این خیانت باغبان است که باغ را به حال خود رها کرده است

وقتی انگل ها رشد می کنند که ما خود به انها اجازه رشد دهیم

 و فاجعه زمانیست که قانون گذار بخاطر راحتی قانون گریزان قوانین را عوض می کند این خیانت قانون گذارست، قانون گریز ذات کثیفش همیشه زیر پا گذاشتن قانون است برای او قانون اهمیتی ندارد

 انهای که شکاف های را همیشه باز نگه می دارند بدانند که بزرگ ترین کوه ها ،صخره ها و سنگ ها تنها با شکاف های ساده از پای در می ایند جای برای تجمع هر کثافتی.واین خیانت است اگر می بینید و سکوت می کنید اگر مبینید جنایت کسی را و در مقابلش کوتاهی می کنید شما هم با او شریک و رفیق هستید

 هیچ بهانه ای برای این جنایت هایتان توجیح پذیر نیست

پ.ن: ادم های حراف انگل های حرکت های بزرگ هستند کسانی که تنها حرف های مفت و بی ارزش را برای راحتی خود می زنند بدون انکه خود کوچک ترین عملی برای بهبود کار بکنند .این افراد انگل های هستند که به زودی حرکت را نابود می کنند و اجتماع را به بیراه می کشند

و تنها مقصر این جریان کسانی هستند که با سکوت یا با حرفشان انها را تاید کرده اند 

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 32 بازدید