باید همسفر شد با سهراب

اینجا عشق ها پوشالی یست، خانه ها مقوای یست ...

بایستی رفت، بایستی دور شد از این دیار

شاید با سهراب رفتم ماندن جایز نیست باید که رفت

دور شد ،دور تر از دور

باید رفت از این سرزمین که مردمانش غم هایشان همه گیر ست و شادی هاشان به تنهای یست

باید دور شد از این شهر خیال انگیز تو خالی

باید که گذر کرد از این روز های تاریک

یک نفس باید دوید تا شب های روشن  ،مهتابی

باشد که شب ابدی آرامشی باشد بر این ویرانه دنیا

باید گریخت ،گریزان شد .....

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 30 بازدید