تفاوت

مهم نیست که  چقدر فکر می کنیم  با دیگران تفاوت داریم . تنها در کار (عمل) انسان تفاوت هایی انسان ها مشخص می شود.

انسان ها تنها دچار توهم متفاوت بودن هستند و این فکر را تنها در خیالشان دارند ..ما به شدت از مقایسه شدن مان با دیگران می رنجیم ولی هرگز رفتار متفاوتی از دیگران نشان نمی دهیم..

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 32 بازدید