حقیقت انسان

 حقیقت انسان تنها این است که مرگ را بازیچه در دستان خود قرار می دهد. این مرگ است که از انسان ها می ترسد. ترسی که باعث می شود با تمام قدرت به درون انسان خود را بدمد.

یک  فرا تر از موجود خاکی ،یک انسان برای مردن خود زمان تعیین می کند اوست که به استقبال مرگ می رود اوست که برای مرگ خود جشن برپا می کند اوست که از مرگ نمی هراسد همان که تن به خفت هزار سال زندگی برده وار نمی دهد .ویک روز زندگی را با مرگ جاودانه خود پایان می دهد. انان که هرگز پا پس نمی کشند و انقدر جنگ جوی اند که به پیکار مرگ می روند

این زمانی است که انسان خدا می شود

زادن را خدا تعیین کرد و مرگ را ادم....

پ.ن:بی شک مرگ برادری دارد به نام ترس .فرق میان انسان ها تنها در انتخاب یکی از این دو برادر است

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 23 بازدید