چنین گفت زرتشت

این ها ایستاده اند و می خندند.

آن ها گفته های مرا درک نمی کنند. من برای گوش های  آن ها دهان نیستم.

آیا گوش های آن ها باید نابود شود تا شنیدن با چشم را بیاموزند؟

یا می باید همچون کوس و واعظان توبه غریق بر کشید یا اینان تنها گنگان را باور دارند؟؟(هر چه فکر کردم نفهمیدم چرا این جمله را حذف کرده اند)

آن ها چیزی دارند که بسیار بدان می نازنند. بدان چیزی که می نازنند چه نام داده اند؟ بدان فرهنگ نام داده و آن را وسیله تمایز خود از چوپانان قرار داده اند.

از این رو است که دوست ندارند کلمات تحقیر آمیز درباره خود بشنوند .لذا من بایستی تکبر ان ها را مورد خطاب قرار دهم.....

...........................................

نگاه کنید، اینان جگونه به من نگاه کرده و می خندند و وقتی می خندند از من نفرت دارند!خنده آن ها منجمد است.

...............................................

نیچه

دانلود فایل های کتابخوانی چنین گفت زرتشت

 
 
 
 
 
 
 
/ 0 نظر / 22 بازدید