کفتر مرده!!!

آدم مـرده کـه بیــدار کـردن نـداره                                     کـفتر کـشته کـه پـروندن نـداره          گلی کـه ایـن هـمه خــــار داره ،دیــگه نوازش کـردن ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 41 بازدید
اسفند 93
1 پست
شهریور 93
1 پست
مرداد 93
3 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
1 پست
بهمن 92
2 پست
دی 92
2 پست
شهریور 92
3 پست
خرداد 92
3 پست
اسفند 91
2 پست
آذر 91
2 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
1 پست
تیر 91
3 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
2 پست
مهر 90
1 پست
شهریور 90
3 پست
تیر 90
1 پست
خرداد 90
2 پست
اسفند 89
4 پست