ســــــــــــــــــکوت کــــــــــــــــــن
هر چه ندانی بـهتر است...
صفحات وبلاگ
نویسنده: غریبه - ۱۳٩٢/٢/۱٤

در انتــــــــــــــهایـی یـــــــک شـــب بـلـــــــــــند..

                                               مـی بـوســـد ، مـی بـــــرد ، مـی ســــوزد

                                                 زنـدگی جـاریســــت

                                   ســـــرخ ،ســـــرخ

 
 
 
 
 
 
 
نویسنده: غریبه - ۱۳٩٢/٢/٥

ستم ابدی است ، تنها ستمکاران عوض می شوند ...

 
 
 
 
 
 
 
غریبه
سکوت بلند ترین فریاد است البته برای ادم های با شعور..
کدهای اضافی کاربر :