ســــــــــــــــــکوت کــــــــــــــــــن
هر چه ندانی بـهتر است...
صفحات وبلاگ
نویسنده: غریبه - ۱۳٩٢/۱/۳

و چه ساده فراموش شدم

                                  همچون برگ خزان زدی

                  رها شد در باد

                                  می گذرم بی اختیار

زپای ان درخت سبز

        می تازد بر پیکر سردم

                                       دست باد

می برد با خود مرا

                        دور تر از دور

که شاید بر برکه ارام نهد

                           این جنب و جوش

تا که شوم طعمه ی جنبندی

                  یا که شاید آن طرف تر

                                 نقش بندت مرا

بر سنگ فرش کوچه ای

                تا شوم خرد زیر پای  عابری

هم چنان می تازد باد بر من

             دور می سازد مرا از اصل خویش

                   تا که شاید باز جویم روزگار وصل خویش

آن زمان  که مشت خاک بودم

                               زیر پای آن درخت سبز...

نویسنده: غریبه - ۱۳٩٢/۱/۳

                 من امشب تنها از تو می نویسم...
نسیم سرد شبانه
               نجوای عاشقانه تو را برای من زمزمه می کند...
                     در آن هنگام که سرمای تنهایی مرا گرفته سخت در آغوش
سخت می توان فهمید ازآن زمزمه های شبانه..
                    که تو عاشق من هستی 

                        یا عاشق زمزمه کردن دوستت دارم در مقابل باد...

سخت می توان فهمید که صدای آن بوسه های گرم

                                            از بهر من است...

یا که شاید صدای بوسه های داغ تو بر تن دیگریست...

که نسیم آن را شبانه ز خلوتگاه تو دزدیدست...

                     سخت می توان فهمید...

 

غریبه
سکوت بلند ترین فریاد است البته برای ادم های با شعور..
کدهای اضافی کاربر :